Vilnius priklauso Dzūkijai ir taškas!

Categories KitaPosted on

Darbe su kolege susiginčijome dėl to, kuriam etnografiniam regionui priklauso Vilnius. Aš kaip dzūkas, esu įsitikinęs, kad Vilnius yra Dzūkijos dalis; ji, kaip aukštaitė teigia, kad Vilnius – Aukštaitija. Internetai taip pat pasidalina į dvi dalis: vieni sako, kad Vilnius tai Dzūkija, o kiti, kad Aukštaitija ir dar sako, kad tie žemėlapiai, kuriuose Vilnius pažymėtas Dzūkijos regiono ribose, yra per seni ir jais nereikia tikėti. Tuo labiau, kad Dzūkijos sostine yra laikomas Alytus, o ne Vilnius.

Aš šį faktą sužinojau dar mokykloje per geografijos pamokas, bet dabar šitą tiesą reikėjo iš naujo įrodyti, todėl šiek tiek paskyręs laiko paieškoms atradau Lietuvos Respublikos Seimo tinklalapį, kuriame aiškiai parašyta: „Dzūkijos teritorijoje yra ne tik dabartinė šalies sostinė Vilnius, bet ir senoji valdovietė – Trakai su vertingos architektūros salos pilimi. Dzūkijos sostine laikomas Alytus, įsikūręs abipus Nemuno. Prie šios upės glaudžiasi ir du gerai žinomi kurortai – Birštonas ir Druskininkai, taip pat istorinė Merkinė, kurioje Magdeburgo teisės buvo suteiktos ir Vilniaus miestui.

Todėl, aukštaičiai, ką norit tą sakykit, bet autoritetingesnio šaltinio, kuris nurodytų, kad čia parašiau netiesą, nerasite! Vilnius priklauso Dzūkijai ir taškas!